WATERGUARD, produkter til forebyggelse af vandlækage og til vandbesparelse

Vores produkter overvåger vandstrømmen igennem vandrørene og lukker automatisk for vandet, hvis en revne detekteres. Produkterne fra WATERGUARD beskytter ejendomme fra den skade, revner og lækager i vandrør og tanke kan forårsage, med den yderligere fordel at de sparer på vandet og mindsker vandregninger.

WATERGUARD Hjemme.

WATERGUARD Hjemme Beboelsesejendomme. Beregnet til huse, lejligheder, feriehuse, små firmaer, osv. Vores WATERGUARD Hjemme-produkter er den billige løsning til at beskytte dit hjem mod skader som følge af sprængte eller lækkende vandrør eller vandtanke og hjælper med at beskytte vores vandressourcer. WATERGUARD Hjemme-produkter er hurtige og nemme at installere og anvende. Produkterne tager ved hjælp af et indbygget stopur tid på, hvor længe vandet løber uden afbrydelse. Stopuret nulstilles hver gang vandstrømmen stopper. I de fleste hjem er det længste tidsrum vandet løber, den tid det tager at tage et brusebad eller fylde et badekar. Brugeren sætter stopuret på det længste tidsrum, som passer til deres livsstil, med én opsætning når der er personer i hjemmet, og en anden opsætning når hjemmet er forladt. Ved hjælp af det enkle betjeningspanel sætter beboerne det længste tidsrum, vandet må løbe uden afbrydelse.Når tidsrummet er udløbet, aktivererWATERGUARD Hjemme automatisk stopventilen og lukker dermed for vandet. Forsyningen af vand kan stoppes eller startes med et enkelt tryk på betjeningspanelet. Når du er på arbejde eller væk fra hjemmet over en weekend eller længere, sikrer indstillingen “High Guard” at der lukkes for vandet endnu tidligere, selv om vaskemaskiner og opvaskemaskiner stadig kan fungere. Ventilenheden til WATERGUARD Hjemme indsættes i vandledningen, hvor den indføres i hjemmet, under køkkenvasken eller ude af syne i et teknikskab. En eller flere fjernbetjeninger kan placeres i hjemmet, hvor det er mest praktisk.

WATERGUARD Firma

Erhvervsmæssige bygninger og offentlige bygninger. Til skoler, kontorer, fabrikker osv. Erhvervsmæssige bygninger og offentlige bygninger kræver mere sofistikerede enheder til detektion af lækager end beboelsesejendomme. WATERGUARD Firma-produkterne kan beskytte selv de mest komplekse bygninger, rum for rum, etage for etage og hele ejendommen. I denne type bygninger kan der bruges vand døgnet rundt med varierende forbrug, fra 1 liter i døgnet til 1m3 i timen eller mere. WATERGUARD Firma-produkterne overvåger mængden af vand i et forvalgt tidsrum, hvilket kan være pr. ½ time, time, andet tidsrum eller et helt døgn. Der er to vagtniveauer, en for ubeboede ejendomme og en for beboede ejendomme. Der kan skiftes mellem de to vagtniveauer, enten automatisk af alarmen om indtrængende eller manuelt på styreenheden. Brugeren indstiller det maksimalt tilladte vandforbrug i hvert tidsrum. Analyseskærmen på styreenheden giver råd om, hvad mængden skal være ved at vise den minimale og maksimale mængde vand forbrugt. Hvis den maksimale mængde vand overskrides i et givent tidsrum, f.eks. hvis et vandrør springer om natten, bliver vandforsyningen automatisk afbrudt og beskytter dermed bygningen og sparer vand. Som med WATERGUARD Hjemme kan der nemt lukkes op for vandet igen på styreenheden, når problemet er løst.

WATERGUARD Rumafbrydelses-produkter.

WATERGUARD Rumafbrydelses-produkter anvender en passiv infrarød sensor (PIR) til at detektere tilstedeværelsen af en person, som kommer ind i vaskerummet, køkkenet, omklædningsrummet osv. og isolerer vand, lys og elektricitet i rum, der ikke benyttes og tillader kun brug af vand, lys og elektricitet i rum, hvor der er mennesker til stede. Der er en kort justerbar forsinkelse, efter rummet er forladt, før vand og lys afbrydes. Disse enheder har to eller tre kanaler for varmt og koldt vand og gråt vand/regnvandstank, hvor en sådan er installeret. Yderligere oplysninger om WATERGUARD-produkter kan fås ved at kontakte os på enquiries@waterguard.co.uk